Home Kontakt

Kontakt

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 4, 036 01 Martin

DSC_1034_pp

Riaditeľka CEVED

Riaditeľka CEVED

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Tel.:+421 43 26 33 903

Mobil: 0908 267 503

Email: martina.antosova@uniba.sk

DSC_1036_uprava

Marketing a PR komunikácia

Marketingová manažérka

Mgr. Ivana Pittnerová

Tel.: +421 43 26 33 206

E-mail: ivana.pittnerova@uniba.sk

web-profil

Manažérstvo kvality

Manažérka kvality

Petra Strachilová

Tel.: +421 43 26 33 207

E-mail: petra.strachilova@uniba.sk

Manažérstvo kvality

Manažérka kvality

Ing. Michaela Maťovčíková

Tel.: +421 43 26 33 226

E-mail: michaela.matovcikova@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektový manažér

Ing. Tomáš Antoš

Tel.: +421 43 26 33 208

Email:  tomas.antos@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektová manažérka

Ing. Mária Kaššová

Tel.: +421 43 26 33 225

Email:  maria.kassova@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektový manažér

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Tel.: +421 43 26 33 318

Email:  andrej.krajcovic@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektová manažérka

Mgr. Jarmila Rechtoríková

Tel.: +421 43 26 33 209

Email:  jarmila.rechtorikova@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektová manažérka

Mgr. Katarína Bačé

Tel.: +421 43 26 33 210

Email:  katarina.bace@uniba.sk

dummy

Projektový manažment

Projektový manažér

Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Tel.: +421 43 26 33 203

Email:  lubomir.pepucha@uniba.sk