Home Projekty Archive by category Ukončené projekty

Ukončené projekty

Ukončené projekty
Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov     ITMS kód projektu: 26120130056   Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os projektu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015 Rozpočet projektu: 152 049,22 Eur          Moderné
Ukončené projekty
Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine     ITMS kód projektu: 26110230071 Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os projektu: 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Obdobie realizácie: 11/2012 – 10/2015 Rozpočet projektu: 1 996 477,44 EUR         Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt […]
Ukončené projekty
Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied   ITMS kód projektu: 26110230067 Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Obdobie realizácie: 11/2012 – 12/2015 Rozpočet projektu: 1 038 301,00 EUR         Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je
Ukončené projekty
Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26110230066 Operačný program: OPV Prioritná Os projektu: 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Obdobie realizácie: október 2012 – september 2015 Rozpočet projektu: 1 512 353,88 Eur         Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný […]
Ukončené projekty
Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26110230040 Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os projektu: 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Obdobie realizácie: 01/2012 – 06/2015 Rozpočet projektu: 614 798,50 EUR         Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
Ukončené projekty
Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine     ITMS kód projektu: 26110230031 Operačný program: Vzdelávanie Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Obdobie realizácie: Jún 2010 – Máj 2013
Ukončené projekty
Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26110230068 Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os projektu: 5 Opatrenie: 5.1 Obdobie realizácie: 01/2014 – 09/2015 Rozpočet projektu: 2 631 020,59 EUR         Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Ukončené projekty
Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26250120031 Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os: 5 Opatrenie: 5.1 Obdobie realizácie: 07/2010 -02/2014 Rozpočet projektu: 5 196 893,50 EU         Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo
Load More