Home Aktuality Archive by category Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú
Aktuality Aktuálne výzvy
Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2019 do 17:00
Aktuálne výzvy
Dátum uzávierky výzvy: 06.02.2019 Základné informácie: Región Bíle Karpaty vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj místních iniciativ, Investičná priorita: Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi, Špecifický cieľ: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Oprávnení žiadatelia/partneri:
Aktuálne výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018 Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019 Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov, Špecifický cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu
Aktuálne výzvy
Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018 Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time) Základné informácie: Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou, pričom odhaduje každoročne približne 500 000 úmrtí na celom svete. Ďalšou hrozbou spôsobenou chrípkou je sezónny výskyt nových kmeňov, ktoré môžu potenciálne viesť k závažnej pandémii chrípky. Napriek veľkému nebezpečenstvu,
Aktuálne výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu
Aktuálne výzvy
Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2019 do 17:00
Aktuálne výzvy
  Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, vytvárania vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencii demencie, suicídií a destigmatizácie.   Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 9 a […]
Aktuálne výzvy
            Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017.   Stav: Otvorená Dátum otvorenia: 03. 10. 2017 Dátum a čas uzavretia: 4. 12. 2017, 12:00   Všetky […]
Load More