Home Aktuality Archive by category Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti
pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, Občianske združenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom a Dom nádeje Živena. Termím: 15.11.2019 – 15.12.2019 Plagát
Aktuality a zaujímavosti
Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy. Bližšie informácie nájdete tu.
Aktuality Aktuality a zaujímavosti
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu
Aktuality a zaujímavosti
Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur. Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur, 329 uzavretých výziev, do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov, celková miera […]
Aktuality a zaujímavosti
Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým
Aktuality a zaujímavosti
Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli
Aktuality a zaujímavosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP). Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9.
Aktuality a zaujímavosti
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa
Aktuality a zaujímavosti
  Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu.   Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/   Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu.   Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/ Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program
Load More