Home Articles posted by ceved_admin
Aktuality a zaujímavosti
pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, Občianske združenie Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom a Dom nádeje Živena. Termím: 15.11.2019 – 15.12.2019 Plagát
Aktuality a zaujímavosti
Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy. Bližšie informácie nájdete tu.
Aktuality Aktuality a zaujímavosti
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu
Aktuálne výzvy
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú
Aktuality Aktuálne výzvy
Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2019 do 17:00
Load More