Sociálne média:
Home Aktuality AKTUÁLNE VÝZVY

AKTUÁLNE VÝZVY

Aktuálne výzvy

Výzva APVV určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Aktuality Aktuálne výzvy

Výzvy H2020: SME Instrument

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00

Aktuálne výzvy

INTERREG SK-CZ Rozvoj miestnych iniciatív

Dátum uzávierky výzvy: 06.02.2019 Základné informácie: Región Bíle Karpaty vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj místních iniciativ, Investičná priorita:

Aktuálne výzvy

INTERREG SK-CZ Využívanie inovačného potenciálu

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018 Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019 Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo

Aktuálne výzvy

Výzva H2020: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018 Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time) Základné informácie: Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou,

Aktuálne výzvy

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov

Aktuálne výzvy

Výzvy H2020: SME Instrument

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00

Aktuálne výzvy

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017

            Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie

Aktuálne výzvy

Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017

  Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane

Aktuálne výzvy

ERC granty

ERC granty

Aktuálne výzvy

Norway grants

Norway grants

Aktuálne výzvy

EEA grants

EEA grants