Sociálne média:
Home Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Vianočná zbierka

pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine,

Aktuality a zaujímavosti

Staňte sa odborným hodnotiteľom

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské

Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov

Aktuality a zaujímavosti

Štatistiky projektov H2020 v rokoch 2014-2016

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Aktuality a zaujímavosti

Hodnotitelia v Horizonte 2020

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich

Aktuality a zaujímavosti

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť

Aktuality a zaujímavosti

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum

Aktuality a zaujímavosti

Publikácia 25 rokov inovácií na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti,

Aktuality a zaujímavosti

Lamyho správa – výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená tzv. Lamyho správa o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií. Bližšie

Aktuality a zaujímavosti

Bezplatný prezentačný seminár | Ukážka softvéru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

Chcete sa zoznámiť s analytickými nástrojmi často využívanými v praxi? Navštívte bezplatný seminár   Ukážka softvéru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

Aktuality a zaujímavosti

NanoData Landscape Compilation reports

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports,

Aktuality a zaujímavosti

Bezplatný seminár: Ukážka softvéru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

  Dňa 26.10.2017 sa uskutoční seminár s názvom “UKÁŽKA SOFTVÉRU IBM SPSS STATISTICS A IBM SPSS MODELER”. Miesto konania: IBM Westend Gate,

Aktuality a zaujímavosti

Ponuka parnterstva do projektov HORIZONTu 2020

Na tejto stránke nájdete 26 projektov v rámci programu HORIZONT 2020, ktoré hľadajú partnerstvo:

Aktuality a zaujímavosti

Výsledky výzvy ERC Starting Grant 2017

      Oblasť Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) Európska rada pre výskum (ERC) Akcie Marie Skłodowska-Curie Výskumné infraštruktúry

Aktuality a zaujímavosti

Návrhy pracovných programov H2020 na roky 2018-2020 – zverejnené

    Oblasť Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) Európska rada pre výskum (ERC) Akcie Marie Skłodowska-Curie Výskumné infraštruktúry