Sociálne média:
Home Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Vianočná zbierka

pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine,

Aktuality a zaujímavosti

Staňte sa odborným hodnotiteľom

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské

Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov

Aktuality a zaujímavosti

Štatistiky projektov H2020 v rokoch 2014-2016

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Aktuality a zaujímavosti

Hodnotitelia v Horizonte 2020

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich

Aktuality a zaujímavosti

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť

Aktuality a zaujímavosti

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum

Aktuality a zaujímavosti

Publikácia 25 rokov inovácií na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti,

Aktuality a zaujímavosti

ESMO

Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu (ESMO) organizuje viaceré podujatia zamerané na tému zriedkavých druhov rakoviny, výskum a vývoj rakoviny

Aktuality a zaujímavosti

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH – Operačný program Výskum a vývoj

Odporúčané znenia Slovenskej a Anglickej verzie poďakovania.

Aktuality a zaujímavosti

Horizont 2020

      HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií.     

Aktuality a zaujímavosti

Pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 – oblasť zdravia

  Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu.   Zdroj:

Aktuality a zaujímavosti

Návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti návrhy rámcov pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020, ktoré nájdete tu.   Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Aktuality a zaujímavosti

Kurzy Centrum výučby ACREA – Naučíme Vás analyzovať dáta

  Chcete sa naučiť metódy, ktoré sa pre analýzu dát používajú najčastejšie? Začínate pracovať, alebo už pracujete so softwarom SPSS? Zajujíma Vás, ako Vám

Aktuality a zaujímavosti

Experti na posudzovanie projektov European Innovation Council-u. (EIC)

Európska komisia hľadá expertov na posudzovanie projektov European Innovation Council-u (EIC). Bližšie informácie nájdete tu.   Zdroj: