Sociálne média:
Home Aktuality

Aktuality

Aktuality a zaujímavosti

Vianočná zbierka

pre deti z Detského domova a sociálnych služieb v Martine a v Necpaloch, pre deti hospitalizované na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine,

Aktuality a zaujímavosti

Staňte sa odborným hodnotiteľom

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské

Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov

Aktuálne výzvy

Výzva APVV určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Aktuality Aktuálne výzvy

Výzvy H2020: SME Instrument

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00

Aktuality a zaujímavosti

Štatistiky projektov H2020 v rokoch 2014-2016

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Aktuálne výzvy

INTERREG SK-CZ Rozvoj miestnych iniciatív

Dátum uzávierky výzvy: 06.02.2019 Základné informácie: Región Bíle Karpaty vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj místních iniciativ, Investičná priorita:

Aktuálne výzvy

INTERREG SK-CZ Využívanie inovačného potenciálu

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018 Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019 Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo

Aktuality a zaujímavosti

Hodnotitelia v Horizonte 2020

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich

Aktuálne výzvy

Výzva H2020: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018 Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time) Základné informácie: Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou,

Aktuality a zaujímavosti

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť

Aktuálne výzvy

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov

Aktuality a zaujímavosti

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum

Aktuálne výzvy

Výzvy H2020: SME Instrument

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00

Aktuality a zaujímavosti

Publikácia 25 rokov inovácií na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti,