Aktuality Aktuality a zaujímavosti

Výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

  1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
  2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk.

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.