Aktuality a zaujímavosti

Staňte sa odborným hodnotiteľom

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy.

Bližšie informácie nájdete tu.