Aktuálne výzvy

Výzva H2020: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018

Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie:

Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou, pričom odhaduje každoročne približne 500 000 úmrtí na celom svete. Ďalšou hrozbou spôsobenou chrípkou je sezónny výskyt nových kmeňov, ktoré môžu potenciálne viesť k závažnej pandémii chrípky.

Napriek veľkému nebezpečenstvu, ktoré predstavuje sezónna a pandemická chrípka, očkovacie látky proti chrípke sú len mierne účinné. Okrem toho sa musia každoročne pripravovať súčasné očkovacie látky proti chrípke, pretože pracujú len proti úzkym okruhom veľmi odlišných podtypov chrípky a sú tiež veľmi náchylné na mutácie napätia po vývoji ročnej vakcíny. Zlepšené očkovacie látky proti chrípke by súčasne zmierňovali významné celkové zdravotné zaťaženie a pomohli medzinárodnej komunite lepšie sa pripraviť v prípade pandémie chrípky.

Zaťaženie sezónnej chrípky a stále prítomná hrozba novej chrípkovej pandémie sú pre Európu a Indiu vysokou prioritou. V posledných rokoch zaznamenali významný pokrok tímy v Indii a Európe v oblasti očkovania proti chrípke. Aby sme mohli stavať na tomto spoločnom uznaní dôležitosti chrípky, ako aj na významných odborných znalostiach dostupných v oboch regiónoch, je potrebné obnoviť úsilie Indie a Európy smerom k vývoju očkovacej látky proti chrípke novej generácie. Okrem toho môže byť dôležitým krokom k pokroku v tejto dôležitej oblasti využívanie modelu chrípky na ľudskú výzvu alebo práca na zlepšenie samotného modelu.


Návrhy by mali podporiť postup kandidáta (-ov) vakcíny proti chrípke ďalšej generácie so zlepšenou účinnosťou a bezpečnosťou, trvaním imunity a reaktivitou proti zvýšenej šírke chrípkových kmeňov. Návrhy by mali využívať nové poznatky napríklad o štruktúrnej biológii, imunológii, genetike a genómii, modelovaní prenosu chrípky, výrobe vakcín, formulácii a metódach dodávania.

Návrhy by mali zahŕňať aspoň predklinický a / alebo skorý klinický výskum, výber sľubných kandidátov na očkovaciu látku, podporujúci ich dôkaz o koncepcii, preukázanie nových predklinických alebo klinických znalostí.


Prijatý prístup by mal zahŕňať validáciu jednej alebo viacerých kandidátskych vakcín (očkovacích látok) v modeli ľudskej chrípky [3] a / alebo prácu na zlepšenie samotného modelu chrípky. Táto práca by mohla zahŕňať porovnávacie testovanie potenciálnych ľudských problémových kmeňov a reakcie, ktoré vyvolávajú u dobrovoľníkov.


Vhodnosť zásahov, ktoré sa majú vypracovať, by sa mala riešiť a posúdiť pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako aj vhodnosť kandidátov (kandidátov) na nastavenie s nízkym alebo stredným príjmom. Malo by sa zobrať do úvahy obmedzenia na zavedenie intervencie zo strany vnútroštátnych systémov zdravotníctva.


Vzhľadom na špecifickú výzvu tejto témy, okrem minimálneho počtu účastníkov stanoveného vo všeobecných prílohách, návrhy zahŕňajú aspoň troch účastníkov z Indie. Podrobnejšie informácie poskytnú zainteresované subjekty v Indii na webových stránkach oddelenia biotechnológie (DBT) http://www.dbtindia.nic.in/funding-mechanism/call/#, kde DBT uvedie podmienky oprávnenosti pre indických žiadateľov , Návrhy by mali zahŕňať účastníkov z najrôznejších disciplín.


Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré požadujú príspevok od EÚ vo výške od 6 do 10 miliónov EUR, by umožnili primeranú riešenie tejto špecifickej výzvy. Napriek tomu to nebráni predloženiu a výberu návrhov vyžadujúcich iné sumy.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.