Aktuality a zaujímavosti

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP).

Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9. RP za dôležité hlavne tieto oblasti:

  1. 9. RP ako kľúč k Európskemu výskumnému priestoru pre všetkých;
  2. Štruktúra 9. RP;
  3. Excelentnosť, dopad a pridaná európska hodnota;
  4. Príspevok k riešeniu megatrendov, spoločenských výziev a technológií budúcnosti;
  5. Synergie a rozširovanie účasti.

Pozičný dokument MŠVVaŠ SR si môžete pozrieť tu.

Pozičné dokumenty iných krajín si môžete pozrieť tu.