Aktuality a zaujímavosti

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia – potenciálni predkladatelia ERC projektov .

Prezentácie a kompletný videozáznam z Informačného dňa nájdete na stránkach CVTI.