Aktuálne výzvy

Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Realizácia vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít určených pre laickú verejnosť v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, vytvárania vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencii demencie, suicídií a destigmatizácie.

 

Verejná výzva sa zverejňuje v súlade s § 2 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 9 a § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je 05. 12. 2017.

 

Základný cieľ projektu:

Cieľom verejnej výzvy je prostredníctvom vzdelávacích programov, kampaní, iniciatív a aktivít zvýšiť povedomie laickej verejnosti o prevencii a o ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín, podporiť oblasť vzťahovej väzby v ranom detstve, prevencie demencie, suicídií a destigmatizácie.

Cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytnutí dotácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (t. j. finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu) prihláseným žiadateľom.

 

Ďalšie informácie nájdete na:  http://www.health.gov.sk/Clanok?Vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2017

 

Zdroj: www.health.gov.sk