Aktuality a zaujímavosti

NanoData Landscape Compilation reports

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports,

ktoré reflektujú stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach. Správu v oblasti zdravia, ktorá poskytuje prehľad o prostredí pre nanotechnológie v kontexte zdravia, poskytuje prehľad politík a programov pre nanotechnológiu a zdravie v EÚ a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684d2ef2-4cc0-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420800.

Správa je súčasťou série ôsmich štúdií NanoData Landscape Compilation, ktoré sa zaoberajú aplikáciou nanotechnológie v oblasti stavebníctva, energetiky, životného prostredia, zdravia, IKT, výroby, fotoniky a dopravy.

 

Zdroj: https://publications.europa.eu/en/home

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports, ktoré reflektujú stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach. Správu v oblasti zdravia, ktorá poskytuje prehľad o prostredí pre nanotechnológie v kontexte zdravia, poskytuje prehľad politík a programov pre nanotechnológiu a zdravie v EÚ a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684d2ef2-4cc0-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31420800.

Správa je súčasťou série ôsmich štúdií NanoData Landscape Compilation, ktoré sa zaoberajú aplikáciou nanotechnológie v oblasti stavebníctva, energetiky, životného prostredia, zdravia, IKT, výroby, fotoniky a dopravy.

 

Zdroj: https://publications.europa.eu/en/home

ddd