HORIZONT 2020 je názov nového programu

Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. 

 

 

O HORIZONTE 2020

HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Euróspkeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

 

Horizont 2020

Stručný popis programu (slovenský jazyk)

Praktická príručka pre žiadiateľov (český jazyk)

Horizont v kocke – zmeny a novinky

podpora programu Horizont 2020 v SR

 

Vyhľadávací nástroj projetkov:

http://h2020viz.vinnova.se/

http://h2020.cvtisr.sk/

http://h2020viz.vinnova.se/#/

 

Nový vyhľadávací nástroj partnerov do projektov H2020 nájdete tu.

Takisto si môžete pozrieť online manuál tu.

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/