Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu (ESMO) organizuje viaceré podujatia zamerané na tému zriedkavých druhov rakoviny, výskum a vývoj rakoviny v ranom štádiu a translačný výskum. Konferencie sú určené odborníkom pracujúcim vo výskume i klinickej onkologickej praxi, rádioterapeutom, patológom, radiačným onkológom, hrudným chirurgom, pneumológom, patológom, ktorí sa zaoberajú rakovinou pľúc a onkológom pracujúcim v klinických zariadeniach, ktorí liečia širokú škálu onkologických ochorení. Okrem konferencií sa v dňoch 23.-24. marca 2018 uskutoční v Barcelone (Španielsko) ESMO Symposium on Signalling Pathways in Cancer 2018 – Cyclin-dependent kinases (CDKs). Sympózium má za cieľ podporiť spoluprácu medzi akademickými, klinickými a výskumnými pracovníkmi v medicíne v oblasti rakoviny. Prehľad plánovaných podujatí nájdete na stránke www.esmo.org/conferences