Aktuality a zaujímavosti

Bezplatný prezentačný seminár | Ukážka softvéru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

Chcete sa zoznámiť s analytickými nástrojmi často využívanými v praxi?

Navštívte bezplatný seminár

 

Ukážka softvéru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

Cieľom seminára je zoznámit Vás so štatistickým nástrojom IBM SPSS Statistics (úloha logistickej regresie) a dataminingovým nástrojom IBM SPSS Modeler (úloha segmentácie zákazníkov).

Tieto nástroje sú denne využívané k odhaľovaniu a riešeniu konkrétnych problémov a pomáhajú lepšie pochopiť fungovanie celej organizácie a všetkých jej procesov.

 

Dátum:

Štvrtok 26. 10. 2017

9:00 – 12:30

 

Miesto konania:

IBM Westend Gate, 

Dúbravská cesta 14, Bratislava

 

Zdroj: https://acreasr.sk/