Podujatia

Konferencia: Partnering Event pre oblasť Zdravie H2020 a Open Info Deň Eur. komisie

 

H2020
 

Dňa 7.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Partnering Day organizované EÚ projektom Health NCP-Net 2.0. Podujatie má pomôcť pri hľadaní správnych partnerov pre budúce výzvy v oblasti zdravia.

Zároveň dňa 8.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Otvorený informačný deň Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020 pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1).

 

Registrácia: do 31.10.2017

 

Bližšie informácie nájdetu tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

 

Dňa 7.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Partnering Day organizované EÚ projektom Health NCP-Net 2.0. Podujatie má pomôcť pri hľadaní správnych partnerov pre budúce výzvy v oblasti zdravia.

Zároveň dňa 8.12.2017 sa v Bruseli uskutoční Otvorený informačný deň Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020 pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1).

Registrácia: do 31.10.2017

Bližšie informácie nájdetu tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

gggg