Podujatia

Konferencia “Medical Education”

 

Vážená pani prednostka kliniky, vedúca ústavu,

vážený pán prednosta kliniky, vedúci ústavu,

vážení kolegovia,

 

dovolíme si Vám dať do pozornosti konferenciu “Medical Education“, ktorá sa uskutoční 23. októbra 2017 v posluchárni LFUK na Moskovskej ul. č. 2.  Jedná sa o “professorship” dr. Ludwiga z Detskej nemocnice vo Filadelfii, ktorý organizuje Detské kardiocentrum, NÚSCH a.s. v spolupráci American-Austrian Foundation a Lekárskou fakultou Univerzity Komenského

Dr. Stephen Ludwig je renomovaným pediatrom a zároveň aj medicínskym riaditeľom “Department of Global Medicine” a “Medical Education Department” v Children´s Hospital of Philadelphia (CHOP). Detské kardiocentrum má s CHOP dlhoročnú spoluprácu, ktorá v posledných rokoch zahŕňa aj projekt videokonferencií.

Bližšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na stránke:

https://sites.google.com/site/2017visitingprofessor/