Podujatia

Európska Noc výskumníkov 2017 v Aupark Žilina

V piatok 29. septembra od 9.00 do 21.00 h sa uskutoční vo viacerých mestách na Slovensku už 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017. Festival tento rok nesie motto: „Made by Science – Vytvorené vedou“.

V priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Centre budú sprístupnené širokej verejnosti vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity, Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a predstavia sa aj inovatívne firmy a organizácie. Stánky budú zamerané na témy ako robotické ihrisko aeris, čarovný svet pod mikroskopom, genetická jedinečnosť vnímania chuti a zážitkovú prvú pomoc.

 

Počas Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017 bude viesť vedeckú prednášku s názvom Cesty za poznaním tajomstiev mozgu prof. RNDr. Peter Račay, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Peter Račay je profesor biochémie na JLF UK v Martine, zúčastňuje sa výučby Lekárskej chémie a biochémie pre študentov všeobecného a zubného lekárstva. Venuje sa štúdiu mechanizmov nerodegeneratívnych zmien po ischemickom poškodení mozgu a pri neurodegeneratívnych chorobách (Alzheimerova či Parkinsonova choroba). V súčasnosti je riaditeľom Divízie neurovedy v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK Martin.

 

Jeho prednáška bude venovaná výskumu ľudského mozgu. Zameraná bude najmä na popis funkcie a štruktúry mozgu. Aké bunky ho tvoria, ako získavajú energiu na svoju činnosť a ako medzi sebou komunikujú. Prezentované budú neinvazívne možnosti výskumu mozgu (MRS/I, PET), ako aj použitie experimentálnych zvierat. Vstup je voľný. Podrobný program nájdete na webe podujatia.