Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

 

BIOTECH INVESTMENT SHOWCASE  22-23 Máj 2018, Londýn, UK

Ak by ste mali záujem sa zúčastniť na  2018 Biotech Investment Showcase, prosím kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácii TU

18th Annual Biotech in Europe Forum

Individuálny systém stretnutí, ktorý vám umožňuje predbežne rezervovať stretnutia so všetkými druhmi zariadení.

Počas 2 dní sa očakáva uskutočnenie viac ako 1500 stretnutí, viac ako 650 delegátov a viac ako 100 spoločností!!!

Viac informácií TU

Workshop organizovaný Chirurgickou klinikou a TC, UNM v dňoch 16.-17.5.2018 v hoteli Turiec.

Workshop je zameraný na problematiku karcinómu rekta a ložiskového postihnutia pečene.

Súčasťou workshopu sú aj živé prenosy operácií.  Účasť na podujatí je potrebné dopredu nahlásiť.

Program nájdete TU

 

 

 

 

SEMINÁR: ZODPOVEDNÝMI INOVÁCIAMI K ÚSPECHU NA TRHU

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o, Vás pozýva na informačný seminár zameraný na tému nových foriem inovačného riadenia

ktorý sa bude konať v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach 10. mája 2018

Ste vítaní, ak máte záujem dozvedieť sa o aktuálnych možnostiach získania podpory a finančných zdrojov pre Vašu firmu vrátane inovatívnej formy získavania financií – crowdfundingu.

Účasť je bezplatná, ale kvôli obmedzenej kapacite je nutná registrácia, ktorá končí 7. mája 2018.

 

Viac informácii na http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ROSIE.html

Program: http://www.arr.sk/?aktuality&gid=131

 

 

Druhá medzinárodná výzva na InterTalentum - 9 postdoktorandských pozícií sa otvára v Madride

 

Program pre postdoktorandské talenty "Postdoctoral Talent Attraction to the International Excellence Campus" (CEI) UAM + CSIC - InterTalentum

InterTalentum druhá výzva na podanie žiadostí

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM) spustila druhú medzinárodnú výzvu na predkladanie návrhov InterTalentum. Prostredníctvom tejto výzvy poskytuje UAM 9 postdoktorandských pozícií na 2 roky pre skúsených výskumníkov ľubovoľnej národnosti.
Cieľom je vybudovať mimoriadne priaznivé prostredie na prilákanie najtalentovanejších výskumných pracovníkov v štyroch oblastiach zamerania výskumu CEI UAM + CSIC:
- Biológia a biomedicína,
- Nanoveda, nanotechnológie a pokročilé materiály,
- Teoretická fyzika, počítačové vedy a matematika
- Spoločenské vedy, právne vedy a humanitné vedy.

 KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
Uplatňujú sa kritériá oprávnenosti pre akcie Marie Skłodowska-Curie.

Žiadatelia musia spĺňať nasledujúce podmienky:
- Kandidáti musia mať doktorát alebo mať najmenej štyri roky skúseností s výskumom na plný úväzok,
- Kandidáti musia dodržať pravidlo mobility: v čase prijímania do zamestnania výskumní pracovníci nesmú mať bydlisko ani vykonávať svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium atď.) v Španielsku dlhšie ako 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred náborom.

Termín na predloženie návrhu: 25/05/2018 17:00 - Európa / Brusel.
Viac informácií o postupe predkladania a hostiteľských centrách nájdete na stránke v časti "Downloads".
Tento výskumný projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci akčného koalídu Marie Sklodowska-Curie 2015, Projekt EÚ 713366 - InterTalentum.

Viac: http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentum-posdoctoral-programme/home  

Zdroj: http://congresos.fuam.es

ESMO Asia 2018 je otvorené!

V dňoch 23. – 25. novembra 2018 sa v Singapure uskutoční konferencia ESMO ASIA 2018 a Vy máte možnosť získať travel grant na túto konferenciu.

Podmienky travel grantu: vek menší ako 40 rokov a musíte mať zaslaný abstrakt.

Ak chcete požiadať o cestovný grant, pošlite nasledujúce informácie e-mailom do oddelenia registračnej služby ESMO do 18. júla 2018:

 • Akú tému idete prezentovať na kongrese?
 • Zúčastnili ste sa na nejakej udalosti na podobnú tému za posledné 3 roky?
 • Myslíte si, že vaša účasť na tomto kongrese vám pomôže zlepšiť vaše vedomosti a váš profesionálny rozvoj, a ako?
 • Myslíte, že zistenia zverejnené vo vašom abstrakte významne prispievajú k témam prezentovaným počas tohto kongresu, a ako?
 • Získali ste už nejaký travel grant ESMO? Ak áno, pre ktorú udalosť?
 • Kópia predloženého abstraktu.
 • Čitateľná fotokópia preukazu totožnosti alebo pasu.
 • Krátky životopis (maximálne 2 strany).

 

Viac: http://www.esmo.org/Latest-News/Abstracts9

Zdroj: http://www.esmo.org

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016

 • 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur,
 • 329 uzavretých výziev,
 • do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov,
 • celková miera úspešnosti je 12,6% (pomer získaného a žiadaného financovania),
 • úspešnosť účastníkov (pomer žiadateľov a účastníkov grantu) je 14,8%, pričom najúspešnejšie sú verejné organizácie (26,4%) a výskumné organizácie (17,7%) a najnižšie sú súkromné firmy (13,5%) a univerzity (13,1%),
 • až 74% kvalitných projektov nezískalo vzhľadom na vysoký počet záujemcov financovanie,
 • bolo podpísaných 13 903 zmlúv na granty v sume 24,8 miliárd eur,
 • 20% prostriedkov získali MSP,
 • 54% všetkých predkladateľov návrhov boli nováčikovia, ktorí ešte nepodávali návrhy do rámcových programov EÚ,
 • priemerný čas na prípravu a podpis zmluvy sa skrátil na 192 dní (v porovnaní s 303 dňami v FP7),
 • bežiace a ukončené projekty vyprodukovali 11894 článkov v prestížnych časopisoch a 9615 článkov v rámci open access,
 • bolo pripravených 8414 prototypov, 5534 testov, 695 klinických štúdií,
 • bolo podaných 408 žiadostí o patent, 21 dizajnov a 66 obchodných značiek.

Bližšie štatistiky si môžete pozrieť tu.

Štatistiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska. Pritom práve ich účasť je potrebná pre riadne vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020.

Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation - Industrial Technologies v krátkom videu vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support): vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”. Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Dňoch 19. – 23.10.2018 sa v Mníchove uskutoční konferencia ESMO 2018 a Vy máte možnosť získať travel grant na túto konferenciu.

Podmienky travel grantu: musíte byť prvý autor a moderátor, vek menší ako 40 rokov, musíte mať zaslaný abstrakt.

Žiadosť o grant treba požiadať do 9. mája a musí obsahovať tieto informácie:

 • Akú tému idete prezentovať na kongrese?
 • Zúčastnili ste sa na nejakej udalosti na podobnú tému za posledné 3 roky?
 • Myslíte si, že vaša účasť na tomto kongrese vám pomôže zlepšiť vaše vedomosti a váš profesionálny rozvoj, a ako?
 • Myslíte, že zistenia zverejnené vo vašom abstrakte významne prispievajú k témam prezentovaným počas tohto kongresu, a ako?
 • Získali ste už nejaký travel grant ESMO? Ak áno, pre ktorú udalosť?
 • Kópia predloženého abstraktu.
 • Čitateľná fotokópia preukazu totožnosti alebo pasu.
 • Krátky životopis (maximálne 2 strany).

Žiadosti je treba poslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Bližšie informácie nájdete tu.

Strana 1 z 9
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples