Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Dňa 28.2.2019 organizuje Inkubátor Vedeckého parku UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava prednášku na tému "Prečo a ako komercializovať výskum v life science".

Čas: 17:00 – 18:00

Miesto konania: konferenčná miestnosť Vedeckého Parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

Registrácia: zadarmo cez stránku tu.

Bližšie informácie o podujatí tu.

Projekt ImageInLife schémy MSCA – ITN vás pozýva na konferenciu:  Podpora výskumu v rámci EÚ, ktorá sa uskutoční  dňa 19. februára 2019 od 13:30 hod.  v Akademickom parku, Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava.

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – príďte a získajte informácie o  finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia a mobility.

14 doktorandov   a výskumných pracovníkov projektu MSCA ImageInLife bude hovoriť o svojej skúsenosti v rámci európskych školiacich sietí a odpovedať na konkrétne otázky! Programy EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020!

Podrobnejšie informácie a registráciu nájdete tu.

 

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy.

Bližšie informácie nájdete tu.

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018

Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie:

Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou, pričom odhaduje každoročne približne 500 000 úmrtí na celom svete. Ďalšou hrozbou spôsobenou chrípkou je sezónny výskyt nových kmeňov, ktoré môžu potenciálne viesť k závažnej pandémii chrípky.

Napriek veľkému nebezpečenstvu, ktoré predstavuje sezónna a pandemická chrípka, očkovacie látky proti chrípke sú len mierne účinné. Okrem toho sa musia každoročne pripravovať súčasné očkovacie látky proti chrípke, pretože pracujú len proti úzkym okruhom veľmi odlišných podtypov chrípky a sú tiež veľmi náchylné na mutácie napätia po vývoji ročnej vakcíny. Zlepšené očkovacie látky proti chrípke by súčasne zmierňovali významné celkové zdravotné zaťaženie a pomohli medzinárodnej komunite lepšie sa pripraviť v prípade pandémie chrípky.

Zaťaženie sezónnej chrípky a stále prítomná hrozba novej chrípkovej pandémie sú pre Európu a Indiu vysokou prioritou. V posledných rokoch zaznamenali významný pokrok tímy v Indii a Európe v oblasti očkovania proti chrípke. Aby sme mohli stavať na tomto spoločnom uznaní dôležitosti chrípky, ako aj na významných odborných znalostiach dostupných v oboch regiónoch, je potrebné obnoviť úsilie Indie a Európy smerom k vývoju očkovacej látky proti chrípke novej generácie. Okrem toho môže byť dôležitým krokom k pokroku v tejto dôležitej oblasti využívanie modelu chrípky na ľudskú výzvu alebo práca na zlepšenie samotného modelu.


Návrhy by mali podporiť postup kandidáta (-ov) vakcíny proti chrípke ďalšej generácie so zlepšenou účinnosťou a bezpečnosťou, trvaním imunity a reaktivitou proti zvýšenej šírke chrípkových kmeňov. Návrhy by mali využívať nové poznatky napríklad o štruktúrnej biológii, imunológii, genetike a genómii, modelovaní prenosu chrípky, výrobe vakcín, formulácii a metódach dodávania.

Návrhy by mali zahŕňať aspoň predklinický a / alebo skorý klinický výskum, výber sľubných kandidátov na očkovaciu látku, podporujúci ich dôkaz o koncepcii, preukázanie nových predklinických alebo klinických znalostí.


Prijatý prístup by mal zahŕňať validáciu jednej alebo viacerých kandidátskych vakcín (očkovacích látok) v modeli ľudskej chrípky [3] a / alebo prácu na zlepšenie samotného modelu chrípky. Táto práca by mohla zahŕňať porovnávacie testovanie potenciálnych ľudských problémových kmeňov a reakcie, ktoré vyvolávajú u dobrovoľníkov.


Vhodnosť zásahov, ktoré sa majú vypracovať, by sa mala riešiť a posúdiť pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako aj vhodnosť kandidátov (kandidátov) na nastavenie s nízkym alebo stredným príjmom. Malo by sa zobrať do úvahy obmedzenia na zavedenie intervencie zo strany vnútroštátnych systémov zdravotníctva.


Vzhľadom na špecifickú výzvu tejto témy, okrem minimálneho počtu účastníkov stanoveného vo všeobecných prílohách, návrhy zahŕňajú aspoň troch účastníkov z Indie. Podrobnejšie informácie poskytnú zainteresované subjekty v Indii na webových stránkach oddelenia biotechnológie (DBT) http://www.dbtindia.nic.in/funding-mechanism/call/#, kde DBT uvedie podmienky oprávnenosti pre indických žiadateľov , Návrhy by mali zahŕňať účastníkov z najrôznejších disciplín.


Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré požadujú príspevok od EÚ vo výške od 6 do 10 miliónov EUR, by umožnili primeranú riešenie tejto špecifickej výzvy. Napriek tomu to nebráni predloženiu a výberu návrhov vyžadujúcich iné sumy.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016

 • 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur,
 • 329 uzavretých výziev,
 • do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov,
 • celková miera úspešnosti je 12,6% (pomer získaného a žiadaného financovania),
 • úspešnosť účastníkov (pomer žiadateľov a účastníkov grantu) je 14,8%, pričom najúspešnejšie sú verejné organizácie (26,4%) a výskumné organizácie (17,7%) a najnižšie sú súkromné firmy (13,5%) a univerzity (13,1%),
 • až 74% kvalitných projektov nezískalo vzhľadom na vysoký počet záujemcov financovanie,
 • bolo podpísaných 13 903 zmlúv na granty v sume 24,8 miliárd eur,
 • 20% prostriedkov získali MSP,
 • 54% všetkých predkladateľov návrhov boli nováčikovia, ktorí ešte nepodávali návrhy do rámcových programov EÚ,
 • priemerný čas na prípravu a podpis zmluvy sa skrátil na 192 dní (v porovnaní s 303 dňami v FP7),
 • bežiace a ukončené projekty vyprodukovali 11894 článkov v prestížnych časopisoch a 9615 článkov v rámci open access,
 • bolo pripravených 8414 prototypov, 5534 testov, 695 klinických štúdií,
 • bolo podaných 408 žiadostí o patent, 21 dizajnov a 66 obchodných značiek.

Bližšie štatistiky si môžete pozrieť tu.

Štatistiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska. Pritom práve ich účasť je potrebná pre riadne vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020.

Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation - Industrial Technologies v krátkom videu vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support): vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”. Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia - potenciálni predkladatelia ERC projektov .

Prezentácie a kompletný videozáznam z Informačného dňa nájdete na stránkach CVTI.

Strana 1 z 8
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples