Druhá medzinárodná výzva na InterTalentum - 9 postdoktorandských pozícií v Madride Doporučený

Druhá medzinárodná výzva na InterTalentum - 9 postdoktorandských pozícií sa otvára v Madride

 

Program pre postdoktorandské talenty "Postdoctoral Talent Attraction to the International Excellence Campus" (CEI) UAM + CSIC - InterTalentum

InterTalentum druhá výzva na podanie žiadostí

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM) spustila druhú medzinárodnú výzvu na predkladanie návrhov InterTalentum. Prostredníctvom tejto výzvy poskytuje UAM 9 postdoktorandských pozícií na 2 roky pre skúsených výskumníkov ľubovoľnej národnosti.
Cieľom je vybudovať mimoriadne priaznivé prostredie na prilákanie najtalentovanejších výskumných pracovníkov v štyroch oblastiach zamerania výskumu CEI UAM + CSIC:
- Biológia a biomedicína,
- Nanoveda, nanotechnológie a pokročilé materiály,
- Teoretická fyzika, počítačové vedy a matematika
- Spoločenské vedy, právne vedy a humanitné vedy.

 KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
Uplatňujú sa kritériá oprávnenosti pre akcie Marie Skłodowska-Curie.

Žiadatelia musia spĺňať nasledujúce podmienky:
- Kandidáti musia mať doktorát alebo mať najmenej štyri roky skúseností s výskumom na plný úväzok,
- Kandidáti musia dodržať pravidlo mobility: v čase prijímania do zamestnania výskumní pracovníci nesmú mať bydlisko ani vykonávať svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium atď.) v Španielsku dlhšie ako 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred náborom.

Termín na predloženie návrhu: 25/05/2018 17:00 - Európa / Brusel.
Viac informácií o postupe predkladania a hostiteľských centrách nájdete na stránke v časti "Downloads".
Tento výskumný projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci akčného koalídu Marie Sklodowska-Curie 2015, Projekt EÚ 713366 - InterTalentum.

Viac: http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentum-posdoctoral-programme/home  

Zdroj: http://congresos.fuam.es

Naposledy zmenené štvrtok, 26 apríl 2018 10:16
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples