Výzva H2020: DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE Doporučený

Základné informácie: Cieľom tejto výzvy je podporiť manažment zdravia, uľahčiť transformáciu zdravotníckych a opatrovateľských služieb, zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a opatrovateľským službám.

Témy výzvy, na ktoré je možné podávať projekty:

 1. Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment
 2. Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
 3. Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society
 4. Exploiting the full potential of in-silico medicine research for personalised diagnostics and therapies in cloud-based environments
 5. Prototyping a European interoperable Electronic Health Record (EHR) exchange
 6. Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products
 7. Digital health and care services
 8. Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care
 9. Supporting investment in smart living environments for ageing well through certification
 10. Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain
 11. Support to further development of international cooperation in digital transformation of health and care
 12. Digital health and care services – support for strategy and (early) adoption
 13. Support to a Digital Health and Care Innovation initiative in the context of Digital Single Market strategy

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach, ich uzávierky môžete nájsť na stránke výzvy.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples