Výzva OP ĽZ: Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím Doporučený

Vyhlásenie výzvy: 03.11.2017

Ukončenie výzvy: 28.02.2018 (1 kolo), 31.05.2018 (2. kolo), 31.8.2018 (3.kolo) 

Oprávnení žiadatelia: zamestnávatelia-podnikateľské subjekty, poskytovatelia sociálnych služieb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou, záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou, občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou, nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

Definícia reprezentatívnych organizácií: organizácia, ktorá minimálne 5 rokov ku dňu vyhlásenia výzvy je zaregistrovaná vo svojej zakladateľskej listine, stanovách resp. v inom ekvivalentnom dokumente uvádza činnosti so zameraním na osoby so zdravotným postihnutím

Povinná aktivita: výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím

Povinné podaktivity: výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou, prezentácia na domácom trhu

Výška financovania: od 5 000,00 do 100 000,00 Eur

Časová oprávnenosť: od 6 do 48 mesiacov

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Naposledy zmenené streda, 13 december 2017 14:11
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples