Citovanie projektov v publikáciách

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH - Operačný program Výskum a vývoj

Nakoľko je potrebné pri publikačných výstupoch, ktoré deklarujeme ako výstupy napĺňajúce dopadový merateľný ukazovateľ, uvádzať poďakovanie („Acknowledgment“), dovoľujeme si vám dať do pozornosti jeho odporúčané znenie:

Slovenská verzia:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  (názov projektu)  (kód ITMS:), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Anglická verzia:

„This publication is the result of the project implementation: (name of project) (ITMS) supported by the Operational Programme Research and Innovation funded by the ERDF“.

V rámci poďakovania („Acknowledgment“) môže byť uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.

 

fgfgfgfgf                  
                   
                   
                   
                   

Nakoľko je potrebné pri publikačných výstupoch, ktoré deklarujeme ako výstupy napĺňajúce dopadový merateľný ukazovateľ, uvádzať poďakovanie („Acknowledgment“), dovoľujme si vám zaslať jeho odporúčané znenie:

Slovenská verzia:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  (názov projektu)  (kód ITMS:), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Anglická verzia:

„This publication is the result of the project implementation: (name of project) (ITMS) supported by the Operational Programme Research and Innovation funded by the ERDF“.

V rámci poďakovania („Acknowledgment“) môže byť uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.

Naposledy zmenené utorok, 12 december 2017 11:18
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples