Máte zaujímavý projekt? Zapojte sa do súťaže EEPA! Doporučený

Slovak Business Agency,  ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA), spúšťa 11 ročník súťaže. Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha,
  • Investovanie do podnikateľských zručností,
  • Podpora podnikateľského prostredia,
  • Podpora internacionalizácie podnikania,
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov,
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 14. jún 2019 (piatok) do 14:00.

Bližšie informácie nájdete tu.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples