Operačný program Ľudské zdroje - Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017 a 2018 Doporučený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo pre Operačný program Ľudské zdroje indikatívny harmonogram výziev pre rok 2017 a 2018.

Zaujímavé výzvy:

  • Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy december 2017),
  • Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy december 2017),
  • podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy február 2018),
  • Podpora profesijne orientovaných bakalárskych programov (predpokladaný termín vyhlásenia výzvy november 2018).

Kompletné harmonogramy na rok 2017 a 2018 nájdete tu.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples