H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE Doporučený

V priebehu rokov 2018 a 2019 budú vyhlásené výzvy H2020 Marie Skłodowska-Curie:

1. Výzva: Co-funding of regional, national and international programmes

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 12.04.2018 a 04.04.2019

Základné informácie o výzve: Cieľom programu COFUND je stimulovať regionálne, vnútroštátne alebo medzinárodné programy na podporu excelentnosti v oblasti odbornej prípravy v oblasti výskumu, mobility a profesionálneho rastu. Žiadatelia predkladajú návrhy nových alebo existujúcich doktorandských programov alebo štipendijných programov, pri ktorých sa očakáva, že budú mať vplyv na zvyšovanie ľudských zdrojov súvisiacich s výskumom a inováciami na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy pre rok 2018 a 2019.

2. Výzva: Individual Fellowships

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 12.04.2018

Základné informácie o výzve: Cieľom individuálnych štipendií je posilniť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumných pracovníkov, ktorí si želajú diverzifikovať svoje individuálne schopnosti v oblasti získavania zručností prostredníctvom pokročilého vzdelávania, medzinárodnej a medzisektorovej mobility. Ide o podporu pre individuálne štipendiá udelené najlepším alebo najsľubnejším výskumníkom ľubovoľnej štátnej príslušnosti v členských štátoch EÚ alebo pridružených krajinách programu Horizont 2020.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy.

3. Výzva: Innovative Training Networks

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 13.09.2018

Základné informácie o výzve: Inovatívne siete odbornej prípravy (ITN) sa zameriavajú na prípravu novej generácie tvorivých, podnikateľských a inovatívnych výskumníkov schopných čeliť súčasným a budúcim výzvam a premeniť vedomosti a myšlienky na produkty a služby s hospodárskym a sociálnym prínosom. ITN podporuje konkurenčne vybrané spoločné výskumné školenia a/alebo doktorandské programy realizované partnerstvami univerzít, výskumných inštitúcií, výskumných infraštruktúr, podnikov, malých a stredných podnikov a ďalších sociálno-ekonomických aktérov z rôznych krajín v Európe aj mimo nej.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy.

Naposledy zmenené utorok, 12 december 2017 13:31
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples