APVV hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí Doporučený

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou. Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry. Údaje uvedené pri registrácii musia byť úplné, inak nie je možné registráciu akceptovať.

Bližšie informácie nájdete na stránkach APVV.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples