Horizon 2020 - základné informácie, vyhľadávanie partnera a iné

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií v rokoch 2014-2020. Horizont 2020 je hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. Eur.

Stručný popis programu

Praktická príručka pre žiadateľov

Horizont v kocke - zmeny a novinky

Podpora programu Horizont 2020 v SR

Vyhľadávací nástroj partner do projektov H2020 - participant portal

Online manuál pre participant portal H2020

Štatistika schválených projektov H2020

FAQ H2020

Pracovný program H2020 na roky 2018-2020

Správa o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií - tzv. Lamyho správa

Štatistika schválených projektov H2020 - participant portal (pre viac možností je potrebné mať vytvorené konto na participant portáli a prihlásiť sa)

Príručka k duševnému vlastníctvu

Správa o zriedkavých chorobách

Naposledy zmenené štvrtok, 21 december 2017 07:19
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples