Home Aktuality Archive by category Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti

Aktuality a zaujímavosti
Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy. Bližšie informácie nájdete tu.
Aktuality Aktuality a zaujímavosti
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu
Aktuality a zaujímavosti
Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur. Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur, 329 uzavretých výziev, do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov, celková miera […]
Aktuality a zaujímavosti
Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým
Aktuality a zaujímavosti
Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli
Aktuality a zaujímavosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP). Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9.
Aktuality a zaujímavosti
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa
Aktuality a zaujímavosti
  Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu.   Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/   Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018-2020 v oblasti zdravia, ktorý nájdete tu.   Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/ Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pracovný program
Aktuality a zaujímavosti
  Chcete sa naučiť metódy, ktoré sa pre analýzu dát používajú najčastejšie? Začínate pracovať, alebo už pracujete so softwarom SPSS? Zajujíma Vás, ako Vám tento software môže pomôcť pri analýze dát?   Dávame Vám do pozornosti kurzy ovládania softwaru IBM SPSS Statistics (či PS Imago), ktoré sú vypísané pre tento semester v Bratislave.   IBM SPSS […]
Load More